COMPANY PROFILE

UKINOX KITCHEN SYSTEMS

Ukinox Kitchen Systems was established in Istanbul, Turkey in 1992. Since the founding of our first factory, we have been manufacturing high-end stainless steel sinks with the most advanced level of expertise in the industry.Our factory and products are certified by international quality standards organizations, such as BE EN ISO 9001 .

As our reputation grew synonymous with quality, and affordability, so did our need to expand our manufacturing facilities. We have established additional factories in Ukraine, and Russian Federation.

Over the last two decades we have been exporting our wide-range of kitchen systems to selective international markets in the world, including Europe and North America.

Our goal is to become your choice for a high quality sink with the reputation of superior in-house design, value, and attention to detail.

OUR MISSION

As a national and international company, our mission is to maintain our genuine line without sacrificing our quality in the principle that is, ‘ always new, always quality’ and without avoiding to invest to future with our services at this geography that we currently live in.

OUR VISION

While we are navigating our perceptions and perspectives with our innovative sense, our primary objective is to fulfill the need of being a worldwide company by continuing to present strong and quality products along with our products in various countries of the world.

OUR QUALITY POLICY

Our primary goal is to see the future with the help of our RD ( research and development ) researches. To maintain our quality standards at the maximum level and to present better products are two pieces of our quality policy.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak Ukinox Ankastre Sist.San.Tic.Ltd.Şti. için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Ukinox Ankastre Sist.San.Tic.Ltd.Şti. bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz Ukinox Ankastre Sist.San.Tic.Ltd.Şti. çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Ukinox Ankastre Sist.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Ukinox Ankastre Sist.San.Tic.Ltd.Şti. ‘nin benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

 • Kişisel verilerin rıza kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarının özel olarak düzenlenmesi.
 1. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politika’nın temel amacı, Ukinox Ankastre Sist.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

 1. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, , işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ! ( Click for English ) 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Formu için TIKLAYINIZ! ( Click for English ) 

Bilgi Toplumu Hizmetleri - Information Society Service

CERTIFICATES